Spisová značka: S-Sp-2017/00342/CNB/573
Název spisu: DÁRKY Zagórska, s.r.o. "v likvidaci", IČO 285 90 520
Název účastníka řízení: DÁRKY Zagórska, s.r.o. "v likvidaci" ; IČ: 28590520
Datum vydání rozhodnutí: 16. 02. 2018
Datum nabytí právní moci rozhodnutí: 07. 03. 2018
Datum zahájení správního řízení: 16. 02. 2018
Text výroku pravomocného rozhodnutí: viz připojený soubor
Soubor: [ Otevřít úplné znění rozhodnutí ]