Spisová značka: S-Sp-2017/00049/CNB/572
Název spisu: Žádost o schválení základního prospektu dluhopisového programu
Název účastníka řízení: EMTC - Czech a.s. ; IČ: 27096661
Datum vydání rozhodnutí: 01. 03. 2018
Datum nabytí právní moci rozhodnutí: 06. 03. 2018
Datum zahájení správního řízení: 08. 12. 2017
Text výroku pravomocného rozhodnutí: Společnosti EMTC - Czech a.s., IČO 27096661, se sídlem Pod Krejcárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, se podle § 36c odst. 1 ZPKT schvaluje základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2017, s dobou trvání 10 let a nejvyšším objemem nesplacených dluhopisů 3 000 000 000 Kč, ve znění předloženém České národní bance dne 27. února 2018.
Soubor: [ Otevřít úplné znění rozhodnutí ]