Spisová značka: S-Sp-2014/00166/CNB/573
Název spisu: DRFG a.s., IČO 282 64 720
Název účastníka řízení: DRFG a.s. ; IČ: 28264720
Datum vydání rozhodnutí: 10. 03. 2015
Datum nabytí právní moci rozhodnutí: 20. 03. 2015
Datum zahájení správního řízení: 10. 03. 2015
Text výroku pravomocného rozhodnutí: viz připojený soubor
Soubor: [ Otevřít úplné znění rozhodnutí ]