ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Pravomocná rozhodnutí > Pravomocná rozhodnutí v oblasti kapitálového trhu do 31. 12. 2008

Pravomocná rozhodnutí v oblasti kapitálového trhu do 31. 12. 2008

pravomocná rozhodnutí od 1. 1. 2009 jsou k dispozici v aplikaci Pravomocná rozhodnutí v oblasti kapitálového trhu od 1. 1. 2009

V této sekci ČNB publikuje vydaná rozhodnutí ke správním řízením, která byla zahájena do 31. 12. 2008, a to v rozsahu:

  • identifikace účastníka řízení;
  • předmětu správního řízení;
  • data vydání rozhodnutí orgánu prvního i druhého stupně;
  • data nabytí právní moci rozhodnutí;
  • úplného nebo zkráceného výroku (výrok může být publikován jako připojený soubor);

Publikovaná rozhodnutí neobsahují odůvodnění.

IČO účastníka řízení:
Název účastníka řízení :

<< 1 2 34 5 1555 >>

Řízení:
Krejčí Pavel - rozhodnutí č.j. 2009/872/570 ze dne 6. února 2009, sp.zn.Sp/2008/219/573 - uložení pokuty
Datum vydání rozhodnutí:
06. 02. 2009
Datum právní moci rozhodnutí:
03. 03. 2009
Text rozhodnutí:

Řízení:
PDS Global Investment, s.r.o. - zastavení správního řízení , IČ: 0028441214
Datum vydání rozhodnutí:
28. 01. 2009
Datum právní moci rozhodnutí:
03. 03. 2009
Text rozhodnutí:
Zastavuje se správní řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti o registraci investičního zprostředkovatele.

Řízení:
AMISTA investiční společnost, a.s. - udělení povolení k vytvoření otevřeného podílového fondu, sp.zn. Sp/2008/2212/571 , IČ: 0027437558
Datum vydání rozhodnutí:
25. 02. 2009
Datum právní moci rozhodnutí:
25. 02. 2009
Text rozhodnutí:
Uděluje se povolení k vytvoření otevřeného podílového fondu s názvem SYNIN 1 realitní otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s.

Řízení:
ČP INVEST investiční společnost, a.s. - rozhodnutí č.j. 2009/854/570 ze dne 6. února 2009, sp.zn. Sp/2008/2374/571 - sloučení podílových fondů , IČ: 43873766
Datum vydání rozhodnutí:
06. 02. 2009
Datum právní moci rozhodnutí:
25. 02. 2009
Text rozhodnutí:

Řízení:
R.E. uzavřený investiční fond, a.s. - udělení povolení k činnosti investičního fondu, sp.zn.Sp/2008/2288/571
Datum vydání rozhodnutí:
23. 02. 2009
Datum právní moci rozhodnutí:
23. 02. 2009
Text rozhodnutí:
Na žádost Ing. R. Mikuly, JUDr. P.Svatoše a Mgr. R. Švece se uděluje povolení k činnosti R.E. uzavřený investiční fond, a.s. a předchozí souhlas Ing. R. Mikulovi, JUDr. P. Svatošovi a Mgr. R. Švecovi k výkonu funkce vedoucí osoby investičního fondu.

Řízení:
AKRO investiční společnost, a.s. - rozhodnutí České národní banky č.j. 2008/12424/570 ze dne 14.10.2008 ve znění rozhodnutí bankovní rady České národní banky č.j. 2009/421/110 ze dne 12.2.2009, spisová značka Sp/541/491/2007 - neschválení změny statutu podílového fondu , IČ: 49241699
Datum vydání rozhodnutí:
12. 02. 2009
Datum právní moci rozhodnutí:
18. 02. 2009
Text rozhodnutí:

Řízení:
AKRO investiční společnost, a.s. - rozhodnutí České národní banky č.j. 2008/12426/570 ze dne 14.10.2008 ve znění rozhodnutí bankovní rady Ćeské národní banky č.j. 2009/423/110 ze dne 12.2.2009, spisová značka Sp/541/492/2007 - neschválení změny statutu podílového fondu , IČ: 49241699
Datum vydání rozhodnutí:
12. 02. 2009
Datum právní moci rozhodnutí:
18. 02. 2009
Text rozhodnutí:

Řízení:
AKRO investiční společnost, a.s. - rozhodnutí České národní banky č.j. 2008/12425/570 ze dne 14.10.2008 ve znění rozhodnutí bankovní rady České národní banky č.j. 2009/424/110 ze dne 18.2.2009, spisová značka Sp/541/493/2007 - neschválení změny statutu podílového fondu , IČ: 49241699
Datum vydání rozhodnutí:
12. 02. 2009
Datum právní moci rozhodnutí:
18. 02. 2009
Text rozhodnutí:

Řízení:
ORION 001, uzavřený investiční fond, a.s., IČ 279 60 021 a Ing. Radim Horník - udělení předchozího souhlasu k výkonu funkce člena představenstva investičního fondu, sp.zn. Sp/2008/2375/A/571
Datum vydání rozhodnutí:
12. 02. 2009
Datum právní moci rozhodnutí:
13. 02. 2009
Text rozhodnutí:
Ing. Radimu Horníkovi se uděluje předchozí souhlas k výkonu funkce člena představenstva investiční fondu ORION 001, uzavřený investiční fond, a.s.

Řízení:
Jana Turská - zastavení správního řízení
Datum vydání rozhodnutí:
19. 01. 2009
Datum právní moci rozhodnutí:
12. 02. 2009
Text rozhodnutí:
Zastavuje se správní řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti o zrušení registrace investičního zprostředkovatele.

<< 1 2 34 5 1555 >>