ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Pravomocná rozhodnutí > Pravomocná rozhodnutí v oblasti kapitálového trhu do 31. 12. 2008

Pravomocná rozhodnutí v oblasti kapitálového trhu do 31. 12. 2008

pravomocná rozhodnutí od 1. 1. 2009 jsou k dispozici v aplikaci Pravomocná rozhodnutí v oblasti kapitálového trhu od 1. 1. 2009

V této sekci ČNB publikuje vydaná rozhodnutí ke správním řízením, která byla zahájena do 31. 12. 2008, a to v rozsahu:

  • identifikace účastníka řízení;
  • předmětu správního řízení;
  • data vydání rozhodnutí orgánu prvního i druhého stupně;
  • data nabytí právní moci rozhodnutí;
  • úplného nebo zkráceného výroku (výrok může být publikován jako připojený soubor);

Publikovaná rozhodnutí neobsahují odůvodnění.

IČO účastníka řízení:
Název účastníka řízení :

<< 1 23 4 1555 >>

Řízení:
Hanover Asset Management, investiční společnost, a.s. - udělení povolení k vytvoření otevřeného podílového fondu, sp.zn. Sp/2008/2350/571 , IČ: 0027927814
Datum vydání rozhodnutí:
18. 05. 2009
Datum právní moci rozhodnutí:
05. 06. 2009
Text rozhodnutí:
Uděluje se povolení k vytvoření otevřeného podílového fondu s názvem Allegro, otevřený podílový fond Hanover Asset Management, investiční společnost, a.s.

Řízení:
FORS CAPITAL a.s. - rozhodnutí č.j. 2009/3303/570 ze dne 7. května 2009, sp.zn. Sp/2008/2148/571 - povolení k činnosti investiční společnosti , IČ: 28425057
Datum vydání rozhodnutí:
07. 05. 2009
Datum právní moci rozhodnutí:
28. 05. 2009
Text rozhodnutí:

Řízení:
Ertrag & Sicherheit Investmentfondsberatung GmbH - rozhodnutí č.j. 2009/2361/570 ze dne 7. dubna 2009, sp.zn. Sp/2008/243/573 - uložení opatření k nápravě , IČ: 8080009223
Datum vydání rozhodnutí:
07. 04. 2009
Datum právní moci rozhodnutí:
28. 04. 2009
Text rozhodnutí:

Řízení:
ORION CAPITAL MANAGEMENT investiční společnost, a.s., IČ 274 05 575 a Ing. Radim Horník - udělení předchozího souhlasu k výkonu funkce člena představenstva, sp.zn. Sp/2008/2375/B/571
Datum vydání rozhodnutí:
09. 04. 2009
Datum právní moci rozhodnutí:
15. 04. 2009
Text rozhodnutí:
Ing. Radimu Horníkovi se uděluje předchozí souhlas k výkonu funkce člena představenstva společnosti ORION CAPITAL MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

Řízení:
ORION 001, uzavřený investiční fond, a.s. - schválení změny statutu investičního fondu, sp.zn. Sp/2008/2339/571 , IČ: 0027960021
Datum vydání rozhodnutí:
03. 04. 2009
Datum právní moci rozhodnutí:
06. 04. 2009
Text rozhodnutí:
Schvaluje se změna statutu investičního fondu s názvem ORION 001, uzavřený investiční fond, a.s.

Řízení:
Woman & Man Exclusive, s.r.o. - rozhodnutí č.j. 2008/14072/570 ze dne 12.12.2008 ve znění rozhodnutí bankovní rady č.j. 2009/886/110 ze dne 26.3.2009 - uložení pokuty , IČ: 26304708
Datum vydání rozhodnutí:
26. 03. 2009
Datum právní moci rozhodnutí:
06. 04. 2009
Text rozhodnutí:

Řízení:
ATLANTIK Penzijní fond, a.s. - udělení povolení ke vzniku a činnosti penzijního fondu na žádost společnosti KKCG Finance B.V., sp.zn. Sp/2008/554/571.
Datum vydání rozhodnutí:
10. 03. 2009
Datum právní moci rozhodnutí:
27. 03. 2009
Text rozhodnutí:
Platnost povolení zanikla, nebyl dle § 62 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., podán včas návrh na zápis do OR.

Řízení:
Diamond Inter Market, s.r.o. - rozhodnutí ČNB č.j. 2008/13879/570 ze dne 5.12.2008 ve znění rozhodnutí bankovní rady ČNB č.j. 2009/775/110 ze dne 18.3.2009, sp.zn. 51/So/130/2005 - uložení pokuty , IČ: 25890085
Datum vydání rozhodnutí:
18. 03. 2009
Datum právní moci rozhodnutí:
26. 03. 2009
Text rozhodnutí:

Řízení:
Bayerische Investment Fonds a.s. - investiční společnost - schválení změny statutu posílového fondu, sp.zn. Sp/2008/2365/571 , IČ: 0027712338
Datum vydání rozhodnutí:
20. 03. 2009
Datum právní moci rozhodnutí:
23. 03. 2009
Text rozhodnutí:
Schvaluje se změna statutu podílového fondu s názvem Develop Group - otevřený podílový fond, Bayerische Investment Fonds a.s. - investiční společnost.

Řízení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. - rozhodnutí č.j. 2009/950/570 ze dne 17. února 2009, sp.zn. Sp/2008/212/573 - uložení pokuty , IČ: 64948242
Datum vydání rozhodnutí:
17. 02. 2009
Datum právní moci rozhodnutí:
09. 03. 2009
Text rozhodnutí:

<< 1 23 4 1555 >>