ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Pravomocná rozhodnutí > Pravomocná rozhodnutí v oblasti kapitálového trhu do 31. 12. 2008

Pravomocná rozhodnutí v oblasti kapitálového trhu do 31. 12. 2008

pravomocná rozhodnutí od 1. 1. 2009 jsou k dispozici v aplikaci Pravomocná rozhodnutí v oblasti kapitálového trhu od 1. 1. 2009

V této sekci ČNB publikuje vydaná rozhodnutí ke správním řízením, která byla zahájena do 31. 12. 2008, a to v rozsahu:

  • identifikace účastníka řízení;
  • předmětu správního řízení;
  • data vydání rozhodnutí orgánu prvního i druhého stupně;
  • data nabytí právní moci rozhodnutí;
  • úplného nebo zkráceného výroku (výrok může být publikován jako připojený soubor);

Publikovaná rozhodnutí neobsahují odůvodnění.

IČO účastníka řízení:
Název účastníka řízení :

<< 1 1553 1554 1555

Řízení:
Investiční společnost České spořitelny, a.s. - přidělení ISIN , IČ: 0044796188
Datum vydání rozhodnutí:
23. 03. 2006
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:
Na základě žádosti se pro podílové listy podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond, přiděluje ISIN CZ0008472339.

Řízení:
Ostrovská teplárenská, a.s. - změna formy akcií a zvýšení základního kapitálu , IČ: 0049790498
Datum vydání rozhodnutí:
05. 11. 2002
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:
Na základě oznámení o změně formy a zvýšení základního kapitálu s přiděluje akciím společnosti ISIN CZ0005117580 a k datu zrušení stávajících akcií v evidenci Střediska cenných papírů se ruší původní ISIN CZ0005106005.

Řízení:
Dimension, a.s. - změna podoby akcií , IČ: 0044992211
Datum vydání rozhodnutí:
17. 07. 2003
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:
Komise na základě oznámení o změně podoby akcií ze zaknihované na listinnou, ruší k datu zrušení cenných papírů v evidenci Střediska cenných papírů ISIN CZ0009100608.

Řízení:
Ministerstvo financí České republiky - přidělení ISIN státním pokladničním poukázkám , IČ: 0000006947
Datum vydání rozhodnutí:
05. 01. 2005
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:
Na základě žádosti se státním pokladničním poukázkám přiděluje ISIN CZ0001001085.

<< 1 1553 1554 1555