ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Pravomocná rozhodnutí > Pravomocná rozhodnutí v oblasti kapitálového trhu do 31. 12. 2008

Pravomocná rozhodnutí v oblasti kapitálového trhu do 31. 12. 2008

pravomocná rozhodnutí od 1. 1. 2009 jsou k dispozici v aplikaci Pravomocná rozhodnutí v oblasti kapitálového trhu od 1. 1. 2009

V této sekci ČNB publikuje vydaná rozhodnutí ke správním řízením, která byla zahájena do 31. 12. 2008, a to v rozsahu:

  • identifikace účastníka řízení;
  • předmětu správního řízení;
  • data vydání rozhodnutí orgánu prvního i druhého stupně;
  • data nabytí právní moci rozhodnutí;
  • úplného nebo zkráceného výroku (výrok může být publikován jako připojený soubor);

Publikovaná rozhodnutí neobsahují odůvodnění.

IČO účastníka řízení:
Název účastníka řízení :

<< 1 1552 1553 15541555 >>

Řízení:
ROIF, a.s. - změna podoby akcií , IČ: 0044699191
Datum vydání rozhodnutí:
22. 11. 2005
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:
Komise na základě oznámení o změně podoby akcií ze zaknihované na listinnou, ruší k datu zrušení cenných papírů v evidenci Střediska cenných papírů ISIN CZ0008014404.

Řízení:
Investiční společnost České spořitelny, a.s. - přidělení ISIN , IČ: 0044796188
Datum vydání rozhodnutí:
23. 03. 2006
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:
Na základě žádosti se pro podílové listy podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond, přiděluje ISIN CZ0008472321.

Řízení:
Obchodní tiskárny, akciová společnost - změna podoby akcií , IČ: 0000013790
Datum vydání rozhodnutí:
01. 11. 2002
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:
Komise na základě oznámení o změně podoby akcií ze zaknihované na listinnou, ruší k datu zrušení cenných papírů v evidenci Střediska cenných papírů ISIN CZ0009059952.

Řízení:
NOWACO mrazírny a.s. - změna podoby akcií , IČ: 0045192235
Datum vydání rozhodnutí:
02. 07. 2003
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:
Komise na základě oznámení o změně podoby akcií ze zaknihované na listinnou, ruší k datu zrušení cenných papírů v evidenci Střediska cenných papírů ISIN CS0008428751.

Řízení:
Ministerstvo financí České republiky - přidělení ISIN státním pokladničním poukázkám , IČ: 0000006947
Datum vydání rozhodnutí:
29. 06. 2004
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:
Na základě žádosti se pro státní pokladniční poukázky přiděluje ISIN CZ0001000848.

Řízení:
Sdělení ke zrušení VOA Brano, a.s., ISIN CZ0005018150 , IČ: 0045193363
Datum vydání rozhodnutí:
19. 01. 1999
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:

Řízení:
Zrušení ISIN společnosti TMP - Telekomunikační montáže Praha a.s., na základě oznámení emitenta o zrušení VOA, ke dni 4.1.01 - ISIN CS0008443057. , IČ: 0045275700
Datum vydání rozhodnutí:
25. 09. 2000
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:

Řízení:
Zrušení ISIN, společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., na základě oznámení emitenta o zrušení VOA, ke dni 22.3.2000, ISIN CZ0008444254 a CZ0008444262. , IČ: 0045357366
Datum vydání rozhodnutí:
10. 11. 1999
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:

Řízení:
ČSAD Frýdek-Místek a.s. - schválení užšího prospektu vydaných akcií pro účely veřejné dražby listinných akcií , IČ: 0045192073
Datum vydání rozhodnutí:
02. 04. 2003
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:
Podle § 78e odst. 2 ve spojení s § 74 odst. 1 zákona o cenných papírech se pro účely veřejné dražby akcií schvaluje užší prospekt neregistrovaných listinných akcií na majitele o jm.hodnotě 1000 Kč emitenta ČSAD Frýdek-Místek a.s.

Řízení:
Karlovarský porcelán a.s. - změna podoby akcií , IČ: 0048361321
Datum vydání rozhodnutí:
07. 08. 2001
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:
Komise na základě oznámení o změně podoby akcií ze zaknihované na listinnou ruší ke dni 7.8.01 ISIN CZ0005079954.

<< 1 1552 1553 15541555 >>