ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Pravomocná rozhodnutí > Pravomocná rozhodnutí v oblasti kapitálového trhu do 31. 12. 2008

Pravomocná rozhodnutí v oblasti kapitálového trhu do 31. 12. 2008

pravomocná rozhodnutí od 1. 1. 2009 jsou k dispozici v aplikaci Pravomocná rozhodnutí v oblasti kapitálového trhu od 1. 1. 2009

V této sekci ČNB publikuje vydaná rozhodnutí ke správním řízením, která byla zahájena do 31. 12. 2008, a to v rozsahu:

  • identifikace účastníka řízení;
  • předmětu správního řízení;
  • data vydání rozhodnutí orgánu prvního i druhého stupně;
  • data nabytí právní moci rozhodnutí;
  • úplného nebo zkráceného výroku (výrok může být publikován jako připojený soubor);

Publikovaná rozhodnutí neobsahují odůvodnění.

IČO účastníka řízení:
Název účastníka řízení :

<< 1 1551 1552 15531554 1555 >>

Řízení:
RAMA BOHEMIA, a.s. - oznámení o provedení opravy sdělení č.j. 45/Ost/136/2001/1-2 ze dne 8.8.01 , IČ: 0049241591
Datum vydání rozhodnutí:
15. 11. 2001
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:
Provedením kontroly Komise zjistila, že je třeba změnit chybně uvedený údaj o podobě akcie takto: "podoba akcie: zaknihovaná" se opravuje na "podoba akcie: listinná".

Řízení:
Investiční společnost České spořitelny, a.s. - přidělení ISIN , IČ: 0044796188
Datum vydání rozhodnutí:
23. 03. 2006
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:
Na základě žádosti se pro podílové listy podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, přiděluje ISIN CZ0008472230.

Řízení:
Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. - změna formy akcií , IČ: 0049790965
Datum vydání rozhodnutí:
14. 11. 2002
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:
Komise na základě oznámení o změně formy akcií, bere tuto skutečnost na vědomí a dále oznamuje, že k datu zrušení cenných papírů v evidenci Střediska cenných papírů bude zrušen ISIN CZ0009075107.

Řízení:
BRISTOL a.s. - změna podoby akcií , IČ: 0049790749
Datum vydání rozhodnutí:
07. 07. 2003
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:
Komise na základě oznámení o změně podoby akcií ze zaknihované na listinnou, ruší k datu zrušení cenných papírů v evidenci Střediska cenných papírů ISIN CZ0009062352.

Řízení:
Ministerstvo financí České republiky - přidělení ISIN státním pokladničním poukázkám , IČ: 0000006947
Datum vydání rozhodnutí:
24. 11. 2004
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:
Komise na základě žádosti o přiděluje ISIN CZ0001001036 pro státní pokladniční poukázky.

Řízení:
Sdělení k oznámení o zrušení VOA ČSAD Kutná Hora a.s., ISIN CZ0008207057 , IČ: 0046356843
Datum vydání rozhodnutí:
10. 12. 1998
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:

Řízení:
Sdělení KCP k oznámení emitenta o zrušení VOA - Obnova Brno, a.s., ISIN CS0008452660. , IČ: 0046347682
Datum vydání rozhodnutí:
29. 06. 1999
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:

Řízení:
Přidělení ISIN, společnosti Imperial Karlovy Vary, a.s., na základě rozhodnutí č.j. 31/19628/1999 ze dne 28.9.99, ISIN CZ0009095147pro akcie na jméno, a CZ0009095105 na akcie na doručitele. , IČ: 0045359318
Datum vydání rozhodnutí:
11. 10. 1999
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:

Řízení:
Přidělení ISIN společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně, na základě rozhodnutí č.j. 31/5150/2000, ze dne 27.4.00, které NPM dne 1.6.00 -ISIN CS0009028964. , IČ: 0045359113
Datum vydání rozhodnutí:
27. 04. 2000
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:

Řízení:
ĆSAD Havířov a.s. - schválení užšího prospektu vydaných akcií pro účely veřejné dražby listinných akcií , IČ: 0045192081
Datum vydání rozhodnutí:
02. 04. 2003
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:
Podle § 78e odst. 2 ve spojení s § 74 odst. 1 zákona o cenných papírech se pro účely veřejné dražby akcií schvaluje užší prospekt neregistrovaných listinných akcií na majitele o jm.hodnotě 1000 Kč emitenta ČSAD Havířov a.s.

<< 1 1551 1552 15531554 1555 >>