ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Pravomocná rozhodnutí > Pravomocná rozhodnutí v oblasti kapitálového trhu do 31. 12. 2008

Pravomocná rozhodnutí v oblasti kapitálového trhu do 31. 12. 2008

pravomocná rozhodnutí od 1. 1. 2009 jsou k dispozici v aplikaci Pravomocná rozhodnutí v oblasti kapitálového trhu od 1. 1. 2009

V této sekci ČNB publikuje vydaná rozhodnutí ke správním řízením, která byla zahájena do 31. 12. 2008, a to v rozsahu:

  • identifikace účastníka řízení;
  • předmětu správního řízení;
  • data vydání rozhodnutí orgánu prvního i druhého stupně;
  • data nabytí právní moci rozhodnutí;
  • úplného nebo zkráceného výroku (výrok může být publikován jako připojený soubor);

Publikovaná rozhodnutí neobsahují odůvodnění.

IČO účastníka řízení:
Název účastníka řízení :
Řízení:
Ministerstvo financí České republiky - přidělení ISIN státním pokladničním poukázkám , IČ: 0000006947
Datum vydání rozhodnutí:
24. 11. 2004
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:
Komise na základě žádosti o přiděluje ISIN CZ0001001051 pro státní pokladniční poukázky.

Řízení:
Zrušení ISIN společnosti STS Přerov, a.s., na základě oznámení emitenta o zrušení VOA, ke dni 20.3.01 - ISIN CZ0009072559. , IČ: 0047675659
Datum vydání rozhodnutí:
20. 10. 2000
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:

Řízení:
Zrušení ISIN, společnosti ROUČKA - SLATINA a.s., na základě oznámení emitenta o zrušení VOA, ke dni 15.3.2000, ISIN CS0005030253. , IČ: 0046346601
Datum vydání rozhodnutí:
17. 11. 1999
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:

Řízení:
Sdělení KCP k oznámení emitenta o snížení ZJ snížením jmenovité hodnoty akcií spolenčosti KVANTO, investiční privatizační fond a.s. , IČ: 0044794100
Datum vydání rozhodnutí:
17. 04. 2000
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:

Řízení:
RAMA BOHEMIA, a.s. - přidělení ISIN , IČ: 0046913451
Datum vydání rozhodnutí:
08. 08. 2001
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:
Na základě žádosti se neregistrovaným cenným papírům RAMA BOHEMIA, a.s. přiděluje ISIN CZ0008036688.

Řízení:
KTP Quantum, a.s. - přidělení ISIN , IČ: 0060917601
Datum vydání rozhodnutí:
01. 03. 2001
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:
Na základě žádosti se neregistrovaným akciím KTP Quantum, a.s. přiděluje ISIN CZ0008035201.

Řízení:
EPA a.s. - změna podoby akcií , IČ: 0045274347
Datum vydání rozhodnutí:
01. 11. 2002
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:
Komise na základě oznámení o změně podoby akcií ze zaknihované na listinnou, ruší k datu zrušení cenných papírů v evidenci Střediska cenných papírů ISIN CZ0008441383.

Řízení:
Český holding, a.s. - potvrzení platnosti ISIN , IČ: 0044265590
Datum vydání rozhodnutí:
02. 01. 2004
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:
Komise potvrzuje platnost kódu ISIN CZ0008005741 a zároveň bere na vědomí změnu formy akcií z akcií na jméno na akcie na majitele.

Řízení:
Ministerstvo financí České republiky - přidělení ISIN státním pokladničním poukázkám , IČ: 0000006947
Datum vydání rozhodnutí:
24. 11. 2004
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:
Komise na základě žádosti o přiděluje ISIN CZ0001001044 pro státní pokladniční poukázky.

Řízení:
eBanka, a.s. - přidělení ISIN , IČ: 0000562246
Datum vydání rozhodnutí:
26. 05. 2005
Datum právní moci rozhodnutí:
Text rozhodnutí:
Na základě žádosti se pro hypoteční zástavní listy emitenta eBanka, a.s. přiděluje ISIN CZ0002000557.