ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Pravomocná rozhodnutí > Pravomocná rozhodnutí v oblasti kapitálového trhu do 31. 12. 2008

Pravomocná rozhodnutí v oblasti kapitálového trhu do 31. 12. 2008

pravomocná rozhodnutí od 1. 1. 2009 jsou k dispozici v aplikaci Pravomocná rozhodnutí v oblasti kapitálového trhu od 1. 1. 2009

V této sekci ČNB publikuje vydaná rozhodnutí ke správním řízením, která byla zahájena do 31. 12. 2008, a to v rozsahu:

  • identifikace účastníka řízení;
  • předmětu správního řízení;
  • data vydání rozhodnutí orgánu prvního i druhého stupně;
  • data nabytí právní moci rozhodnutí;
  • úplného nebo zkráceného výroku (výrok může být publikován jako připojený soubor);

Publikovaná rozhodnutí neobsahují odůvodnění.

IČO účastníka řízení:
Název účastníka řízení :

1 2 3 1555 >>

Řízení:
WOOD & Company Financial Services, a.s. , IČ: 26503808
Datum vydání rozhodnutí:
11. 11. 2010
Datum právní moci rozhodnutí:
25. 11. 2010
Text rozhodnutí:

Řízení:
RMS Mezzanine, a.s. - uložení pokuty , IČ: 25500
Datum vydání rozhodnutí:
13. 10. 2010
Datum právní moci rozhodnutí:
01. 11. 2010
Text rozhodnutí:

Řízení:
Reuters Czech Republic s.r.o. - od 31.1.2010 Thomson Reuters Czech Republic s.r.o. - rozhodnutí č.j. 51/Se/78/2005/8 ze dne 31.3.2006 ve znění rozhodnutí bankovní rady České národní banky o rozkladu č.j. 2010 / 1175 / 110 - uložení pokuty , IČ: 62917552
Datum vydání rozhodnutí:
15. 04. 2010
Datum právní moci rozhodnutí:
22. 04. 2010
Text rozhodnutí:

Řízení:
BH Securities a.s. - rozhodnutí České národní banky č.j. 2009/9109/570 ze dne 20.11.2009 ve znění rozhodnutí bankovní rady České národní banky o rozkladu č.j. 2010/1098/110 ze dne 8.4.2010, sp.zn. Sp/2008/174/573 - uložení pokuty , IČ: 60192941
Datum vydání rozhodnutí:
08. 04. 2010
Datum právní moci rozhodnutí:
16. 04. 2010
Text rozhodnutí:

Řízení:
Business Angels Investment a.s. - rozhodnutí ČNB č.j. 2009/7831/570 ze dne 9.10.2009 ve znění rozhodnutí bankovní rady ČNB o rozkladu č.j. 2010/60/110 ze dne 7.1.2010, sp.zn. Sp/2008/188/573 - uložení pokuty , IČ: 27870430
Datum vydání rozhodnutí:
07. 01. 2010
Datum právní moci rozhodnutí:
12. 01. 2010
Text rozhodnutí:

Řízení:
KEY INVESTMENTS a.s. - rozhodnutí ČNB č.j. 2009/5611/570 ze dne 30.7.2009 ve znění rozhodnutí bankovní rady ČNB o rozkladu č.j. 2009/2940/110 ze dne 29.10.2009, sp.zn. 51/So/60/2006 - uložení pokuty , IČ: 25748611
Datum vydání rozhodnutí:
29. 10. 2009
Datum právní moci rozhodnutí:
03. 11. 2009
Text rozhodnutí:

Řízení:
CENTREBAY LIMITED - rozhodnutí č.j. 2009/5623/570 ze dne 30.7.2009 ve znění rozhodnutí bankovní rady o rozkladu č.j. 2009/2780/110 ze dne 15.10.2009, sp.zn. Sp/2008/144/573 - uložení pokuty , IČ: 90038699
Datum vydání rozhodnutí:
15. 10. 2009
Datum právní moci rozhodnutí:
22. 10. 2009
Text rozhodnutí:

Řízení:
Středisko Služeb Kupónové Privatizace - rozhodnutí ČNB č.j. 2009/2994/570 ze dne 29.4.2009 ve znění rozhodnutí bankovní rady ČNB č.j. 2009/2260/110 ze dne 27.8.2009, sp.zn. 51/So/91/2004 - uložení pokuty , IČ: 26668751
Datum vydání rozhodnutí:
27. 08. 2009
Datum právní moci rozhodnutí:
22. 09. 2009
Text rozhodnutí:

Řízení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. - rozhodnutí č.j. 2009/3834/570 ze dne 28.5.2009 ve znění rozhodnutí bankovní rady č.j. 2009/2263/110 ze dne 27.8.2009, spisová značka Sp/545/183/2007 - uložení pokuty , IČ: 64948242
Datum vydání rozhodnutí:
27. 08. 2009
Datum právní moci rozhodnutí:
01. 09. 2009
Text rozhodnutí:

Řízení:
ATLANTIK finanční trhy, a.s. - rozhodnutí ČNB č.j. 2009/906/570 ze dne 9.2.2009 ve znění rozhodnutí bankovní rady ČNB č.j. 2009/1582/110 ze dne 11.6.2009, sp.zn. 51/So/21/2006 , IČ: 26218062
Datum vydání rozhodnutí:
11. 06. 2009
Datum právní moci rozhodnutí:
17. 06. 2009
Text rozhodnutí:

1 2 3 1555 >>