ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Povolovací a schvalovací řízení > Registrace – obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé, vázaní zástupci > Zkoušky dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Zkoušky dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Na této stránce jsou dostupné informace a soubory ke zkouškám dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Platné soubory ke zkouškám

Název souboru   Platnost od
Seznam zkouškových otázek ve formátu PDF zip (6,2 MB) 2. 7. 2018
Seznam zkouškových otázek ve formátu XML zip (316 kB) 2. 7. 2018
XML číselníky zip (7 kB) 2. 7. 2018
XSD validační soubory zip (4 kB) 2. 7. 2018
Metodika pro generování testů a zasílání statistik pdf (389 kB) 3. 7. 2018

Archiv otázek ke zkouškám

Platnost od – do pdf xml
1. 6. 2018 - 1. 7. 2018 zip (5,1 MB) zip (276 kB)