ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Dohledová úřední sdělení a benchmarky

Dohledová úřední sdělení a benchmarky

Účelem materiálů Dohledové benchmarky je seznámení dohlížených subjektů s vybranými zobecněnými dohledovými poznatky a souvisejícími očekáváními dohledu, pokud jde o jednání dohlížených subjektů.

2014