ČNB > Dohled a regulace > Legislativní základna > Pojišťovny, zajišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé > Download > Úhrada správního poplatku za vystavení opisu Osvědčení

Úhrada správního poplatku za vystavení opisu Osvědčení

Vystavení Opisu Osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí podléhá správnímu poplatku ve výši Kč 50,-- (dle zákona o správních poplatcích, Zákon č. 634/2004 Sb., příloha sazebník správních poplatků, položka 3a).

„Opis Osvědčení“ bude ČNB vydán až po úhradě výše uvedeného správního poplatku na:

Číslo účtu: 166- 69193891
kód banky: 0710 (účet vedený u ČNB)
Variabilní symbol VS: = číslo registrace /bez písmen/, tj. číslo pod kterým je žadatel zapsán do Registru PZ
konstantní symbol: 1148