ČNB > Dohled a regulace > Dlouhodobá koncepce dohledu

Dlouhodobá koncepce dohledu České národní banky

Česká národní banka (ČNB) dlouhodobě usiluje v oblasti dohledu nad finančním trhem o vysokou míru transparentnosti. V návaznosti na tento cíl uveřejnila ČNB v říjnu 2015 Dlouhodobou koncepci dohledu nad finančním trhem (pdf, 1,2 MB).

Koncepce rozvádí základní zásady výkonu dohledu, nastiňuje organizaci dohledových činností a vysvětluje přístup ČNB k dohledu jednotlivých sektorů finančního trhu.

Zpřístupněním koncepce dohledu dohlíženým subjektům i dalším profesionálům pomáhá ČNB objasnit principy svého působení v dané oblasti s cílem přinést účastníkům finančního trhu potřebnou míru jistoty uvažování a chování dohledu ČNB, a to v dlouhodobém horizontu.