ČNB > Aktuality > ESMA prodlouží zákaz binárních opcí o další tři měsíce

ESMA prodlouží zákaz binárních opcí o další tři měsíce

28. 08. 2018
Česká národní banka upozorňuje, že Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) oznámil rozhodnutí o obnovení zákazu uvádění na trh, distribuce nebo prodeje binárních opcí retailovým investorům, který platí od 2. července, a to na další tříměsíční období počínaje 2. říjnem 2018. ESMA zároveň rozhodla o vynětí omezeného počtu produktů z působnosti tohoto opatření.

Česká národní banka upozorňuje, že Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) oznámil rozhodnutí o obnovení zákazu uvádění na trh, distribuce nebo prodeje binárních opcí retailovým investorům, který platí od 2. července, a to na další tříměsíční období počínaje 2. říjnem 2018. ESMA zároveň rozhodla o vynětí omezeného počtu produktů z působnosti tohoto opatření.

ESMA pečlivě zvážila potřebu obnovit aktuálně platné intervenční opatření. Podle jejího názoru přetrvává významné ohrožení ochrany investorů v souvislosti s nabízením binárních opcí retailovým klientům. Při vyhodnocování intervenčního opatření zohlednila specifické rysy binárních opcí, na které se vztahuje aktuálně platné opatření. ESMA odsouhlasila vynětí určitých binárních opcí z působnosti obnoveného opatření, jejichž výčet najdete v tiskové zprávě ESMA (pdf, 149 kB, anglicky). ESMA také zamýšlí v nadcházejících týdnech přijmout obnovené opatření ve všech oficiálních jazycích EU a následně zveřejnit na svých webových stránkách oficiální informaci. Opatření poté bude zveřejněno v Úředním věstníku EU a bude platit od 2. října 2018 po dobu tří měsíců.