Hlavní ukazatele

Základní měnové indikátory - roční míry růstu (v %)
Peněžní agregát M1 1/2019   4,0
Peněžní agregát M3 1/2019   5,5
Úvěry soukromému sektoru 1/2019   6,6
Čistá zahraniční aktiva 1/2019   3,6
CELKOVÉ zadlužení domácností (v mil. Kč)
Na spotřebu 31.1.2019   296639,7
Na bydlení 31.1.2019   1253812,4
Ostatní 31.1.2019   164429,8
Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč)
Na spotřebu 31.1.2019   243606,7
Na bydlení 31.1.2019   1252993,7
Ostatní 31.1.2019   156119,5
Zadlužení domácností - ostatní finanční instituce (v mil. Kč)
Na spotřebu 31.12.2018   53033,0
Na bydlení 31.12.2018   818,7
Ostatní 31.12.2018   8310,2
Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.)
Jednodenní vklady (%) 1/2019   0,15
z toho: vklady na běžných účtech (%) 31.1.2019   0,06
z toho: vklady na spořících účtech (%) 31.1.2019   0,28
Vklady s výpovědní lhůtou (%) 1/2019   1,13
Vklady s dohodnutou splatností (%) 1/2019   1,46
Úvěry na spotřebu (%) 1/2019   8,49
Úvěry na bydlení (%) 1/2019   2,93
z toho: hypoteční úvěry (%) 1/2019   2,80
z toho: stavební spoření - úvěry na bydlení (%) 1/2019   3,54
Úvěry ostatní (%) 1/2019   4,13
Úvěry kontokorentní a revolvingové (%) 1/2019   14,29
z toho: kontokorentní úvěry (%) 1/2019   17,91
Pohledávky z kreditních karet (%) 1/2019   19,17
z toho: úročené úvěry z kreditních karet (%) 1/2019   24,08
Hrubý domácí produkt - čtvrtletní data - sezonně očištěna
Stálé ceny roku 2010 v mld. Kč IV.Q.2018   1201,1
Mezičtvrtletní změny IV.Q.2018   100,9
Meziroční změny IV.Q.2018   102,8
Deflátory - mezičtvrtletní změny IV.Q.2018   100,8
Deflátory - meziroční změny IV.Q.2018   102,3
Index spotřebitelských cen (CPI)
předchozí měsíc = 100 12/2016   100,3
stejné období předchozího roku = 100 12/2016   102,0
průměr roku 2005 = 100 12/2016   125,4
Míra inflace (roční klouzavý průměr) 12/2016   100,7
Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)
předchozí měsíc = 100 12/2016   100,5
stejné období předchozího roku = 100 12/2016   99,6
průměr roku 2005 = 100 12/2016   110,7
Statistika platební bilance (v mil. CZK)
Běžný účet IV.Q.2018   11084,2
Kapitálový účet IV.Q.2018   9748,5
Finanční účet IV.Q.2018   1869,3
Rezervní aktiva - změna IV.Q.2018   42800,8
Investiční pozice - aktiva 30.9.2018   6498481,5
Investiční pozice - pasíva 30.9.2018   7834147,3
Saldo investiční pozice 30.9.2018   -1335665,8
Rezervní aktiva - stav 28.2.2019   3208357,2
Zahraniční zadluženost 30.9.2018   4369682,3

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2019, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru